هلدینگ ملکی برتر
2,200,000,000 تومان
شماره آگهی: 34074
هلدینگ ملکی برتر
180 متر سرداران