هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
175 متر  تک واحد  میرداماد