هلدینگ ملکی برتر
50,000,000 تومان
شماره آگهی: 30099
هلدینگ ملکی برتر
100 متر امین مجتمع یاس

توضیحات آگهی

کد ۱۰۹۶۶
نما سنگ
کف سرلمیک
ویو عالی
۲ خواب
شمالی

شاهدی۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱