هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
⭐آپــارتمــانی لــوکــس، اکــازیـون // 2ســال ســاخــت⭐

توضیحات آگهی

🟡هلـدینــــگ ملکــــی بــرتــر حــافــظ ســـرمــایـه شمــــا🔴
🔴امـــــروز اعتبــــــــار، حـــــــرف اول را میـــــــزنـــد🟡

💥155 متــر مــربــع💥رنــگ آمیـــزی و کاغـــذ دیـــواری💥
💥کــف ســـرامیـــک💥نمـــا سنـــگ💥
💥پــارکینـــگ💥
💥💥💥💥
💥کــد:💥6449💥

🟡از اول خـــــریـدتــــان در کـــنار شمــــا هستیـــم🔴

👈جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد فایل ثبت شده و موارد مشابه تماسل حاصل فرمائید.

شــعــبـه بیـــن الـمـلـلـــــی هـلـدینـــگ ملکــــی بــرتــر
آدرس: شیـــــخ تپــه، طبــــقه دوم بـــــرج سفیـــــد

مشاور خرید و فروش : یـگــانــه
09149742018 :☎️

با نصب اپلی کیشن هلدینگ ملکی برتر در هزینه های ایاب و ذهاب خود صرفه جویی کنید.

#هلدینگ_ملکی برتر
#املاک_برتر
#ارومیه
#آذربایجان
#باریش_نیوز
#املاک_لوکس
#املاک_ترکیه
@amlakbartar.urm