هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر

توضیحات آگهی

🟡هلـدینــــگ ملکــــی بــرتــر حــافــظ ســـرمــایـه شمــــا🔴
🔴امـــــروز اعتبــــــــار، حـــــــرف اول را میـــــــزنـــد🟡
🟡از اول خـــــریـدتــــان در کـــنار شمــــا هستیـــم🔴

💥194 متــر مــربــع💥چنــد پلـــه بــالاتــر از کف خیـــابـــان💥
💥کــف ســـرامیـــک💥دیــوار تــا ســقف ســرامیــک💥
💥گــرمـایــش از کف💥ســرویــس بـهـداشتــی💥
💥داکــت کــشی شــده و آمــاده نصــب دوربیــن💥
💥قــابــل مـعـاوضــه💥کد: 8723💥

♦️{(اگر شمـــا رویــایــی در ســر داریــد، هیــچ کــس به غیـــر از خـودتــان نمــی تــوانــد جــلوی شمـــا را در رســیدن بــه آن بگیـــرد})♦️
🟡♦️منتــظر فــرصت نبــاشیــد فــرصت را خـودتـــان خـــلق کنیـــــد♦️🟡

👈جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد فایل ثبت شده و موارد مشابه تماسل حاصل فرمائید.

شــعــبـه بیـــن الـمـلـلـــــی هـلـدینـــگ ملکــــی بــرتــر
آدرس: شیـــــخ تپــه، طبــــقه دوم بـــــرج سفیـــــد

مشاور خرید و فروش : یـگــانــه
09149742018 :☎️

با نصب اپلی کیشن هلدینگ ملکی برتر در هزینه های ایاب و ذهاب خود صرفه جویی کنید.

#هلدینگ_ملکی برتر
#املاک_برتر
#ارومیه
#آذربایجان
#باریش_نیوز
#املاک_لوکس
#املاک_ترکیه
@amlakbartar.urm