هلدینگ ملکی برتر
2,400,000,000 تومان
شماره آگهی: 26927
هلدینگ ملکی برتر
پیش فرو ش آپارتمان فردوسی 2 کوچه 9

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :9067