هلدینگ ملکی برتر
3,900,000,000 تومان
شماره آگهی: 36499
هلدینگ ملکی برتر
پیش فروش 195 متری