هلدینگ ملکی برتر
2,100,000,000 تومان
شماره آگهی: 35145
هلدینگ ملکی برتر
پیش فروش 140 متری