هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
پیش فروش آپارتمان در کوی مهندسین 16 متری تقاطع

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :9094