هلدینگ ملکی برتر
1,950,000,000 تومان
شماره آگهی: 37835
هلدینگ ملکی برتر
واحد125متری شیخ تپه