هلدینگ ملکی برتر
2,200,000,000 تومان
شماره آگهی: 38376
هلدینگ ملکی برتر
واحد123متری جام جم