هلدینگ ملکی برتر
1,350,000,000 تومان
شماره آگهی: 36502
هلدینگ ملکی برتر
واحد105متری شیخ تپه