هلدینگ ملکی برتر
1,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 38161
هلدینگ ملکی برتر
واحد105متری ازادگان