هلدینگ ملکی برتر
8,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 38206
هلدینگ ملکی برتر
واحد 330متری خ ازادگان