هلدینگ ملکی برتر
4,200,000,000 تومان
شماره آگهی: 36366
هلدینگ ملکی برتر
واحد 210متری ازادگان