هلدینگ ملکی برتر
3,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 35209
هلدینگ ملکی برتر
واحد 200 متری  خ آزادگان