هلدینگ ملکی برتر
2,600,000,000 تومان
شماره آگهی: 35513
هلدینگ ملکی برتر
واحد 155 متری خ درستکار