هلدینگ ملکی برتر
1,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 36743
هلدینگ ملکی برتر
واحد 104متری فضلا