2,300,000,000 تومان
شماره آگهی: 39588
واحد کلید نخورده150 متری  دوخواب