هلدینگ ملکی برتر
1,700,000,000 تومان
شماره آگهی: 36742
هلدینگ ملکی برتر
واحد پزشگی 160 متری