هلدینگ ملکی برتر
2,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 35765
هلدینگ ملکی برتر
واحد پزشکی 95 متری