هلدینگ ملکی برتر
2,200,000,000 تومان
شماره آگهی: 36577
هلدینگ ملکی برتر
واحد پزشکی 175 متری