هلدینگ ملکی برتر
50,000,000 تومان
شماره آگهی: 35940
هلدینگ ملکی برتر
واحد اداری ۱۵۰ متری