3,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 39635
مغازه100 متری سندار