100,000,000 تومان
شماره آگهی: 39416
مغازه 85 متری بهداری