600,000,000 تومان
شماره آگهی: 39244
مغازه 600 متری خیابان برق