100,000,000 تومان
شماره آگهی: 39312
مغازه 220 متری خیابان میرآقایی