3,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 39316
مغازه 100 متری خ راهنمایی