هلدینگ ملکی برتر
40,000,000 تومان
شماره آگهی: 30239
هلدینگ ملکی برتر
مغازه فردوسی1

توضیحات آگهی

380 متر
180مترکف 100متر نیم طبقه