هلدینگ ملکی برتر
200,000,000 تومان
شماره آگهی: 39032
هلدینگ ملکی برتر
مغازه تجاری 280 متری عمار