هلدینگ ملکی برتر
35,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 29825
هلدینگ ملکی برتر
مشارکت در ساخت مولوی

توضیحات آگهی

مساحت زمین ۱۰۰۰ متر
بر ۲۰ متر
دوکله
ریذبنای هر طبقه ۸۵۰ متر مربع
تعداد طبقه ۴ طبقه روی مغازه + زیرزمین با تراکم ۸۵ درصد
نیمه ماره در مرحله اتمام سقف مغازه
کد ملک ؛ ۱۱۲۲۰
هلدینگ ملکی برتر واقع در شیخ تپه ، برج سفید
مشاور شما مهندس سلطانی