هلدینگ ملکی برتر
11,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 29114
هلدینگ ملکی برتر
فروش ۴۰۰ متر زمین در صداقت

توضیحات آگهی

مساحت ۴۰۰ متر
بر ۲۰ متر
گذر ۲۰ متری
موقعژت دو نبش
دارای دستور تهیه نقشه ۹ طبقه بالای پیلوت
سند ۶ دانگ
کد ملک ؛ ۱۰۹۸۷
مشاور شما مهندس سلطانی