هلدینگ ملکی برتر
700,000,000 تومان
شماره آگهی: 30119
هلدینگ ملکی برتر
فروش ۲۴۰ متر زمین در دروازه مهاباد

توضیحات آگهی

سند ۶ دانگ دست اول
تازه تفکیک شده
واقع در دروازه مهاباد . صمد زاده ۲ . پشت دادگستری
هلدینگ ملکی برتر واقع در شیخ تپه
کد ملک ؛ ۱۱۱۹۲
مشاور شما مهندس سلطانی