هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
فروش ۲۲۸ زمین در شیخ تپه