هلدینگ ملکی برتر
3,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 26301
هلدینگ ملکی برتر
فروش ۲۱۰ متر زمین در فاضل

توضیحات آگهی

سند ۶ دانگ
جنوبی
بر ۱۰ متر
کد ملک ۱۰۲۰۷
هلدینگ ملکی برتر واقع در فردوسی ۲
ارتباط با مشاور ۰۹۱۴۴۷۴۳۴۴۰