هلدینگ ملکی برتر
3,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 27416
هلدینگ ملکی برتر
فروش ۱۸۴ متر زمین در حداد

توضیحات آگهی

بر ۱۰ متر
گذر ۱۰ متری
شمالی
کد ملک ؛ ۷۵۴۹
هلدینگ ملکی برتر واقع در فردوسی ۲
ارتباط با مشاور ۰۹۱۴۴۷۴۳۴۴۰