هلدینگ ملکی برتر
1,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 29249
هلدینگ ملکی برتر
فروش ۱۸۰ متر زمین در عرفان

توضیحات آگهی

بر ۱۸ متر
گذر ۲۰ متری
قرارداد شرکت
کد ملک ؛ ۱۱۰۳۵
هلدینگ ملکی برتر واقع در فردوسی ۲
مشاور شما مهندس سلطانی