هلدینگ ملکی برتر
3,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 36806
هلدینگ ملکی برتر
فروش ۱۷۵ متری در امین