هلدینگ ملکی برتر
2,600,000,000 تومان
شماره آگهی: 35190
هلدینگ ملکی برتر
فروش ۱۵۰ متری شمس