هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
فروش ۱۴۵ متر تک واحدی در بدیعی