هلدینگ ملکی برتر
3,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 33718
هلدینگ ملکی برتر
فروش کلنگی در بر حافظ