هلدینگ ملکی برتر
750,000,000 تومان
شماره آگهی: 26264
هلدینگ ملکی برتر
فروش واحد ۹۴ متری در گلشهر یک

توضیحات آگهی

لوکس و تکمیل
نور مخفی و کابینت های گلس
طبقه ۸ نسیم خرداد
کد ملک ۱۰۲۸۰
هلدینگ ملکی برتر واقع در فردوسی ۲
ا تباط با مشاور ۰۹۱۴۴۷۴۳۴۴۰