هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
فروش واحدهای ۱۷۰ و ۱۵۰ متری در اول رودکی