هلدینگ ملکی برتر
6,230,000,000 تومان
شماره آگهی: 29868
هلدینگ ملکی برتر
فروش مغازه

توضیحات آگهی

هلدینگ برتر همیشه برترین
مساحت:178
محدوده:شمس
سند:ملکی
کد:11008