3,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 39391
فروش مغازه 100متری  خ راهنمایی