هلدینگ ملکی برتر
2,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 26493
هلدینگ ملکی برتر
فروش مغازه ۲۷۰ متری جاده انهر

توضیحات آگهی

کد اگهی.۱۰۲۹۲
بر ۶ متر
قولنامه ایی
دارای دفتر