10,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 39511
فروش ساختمان ۴۰۰متری