4,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 39410
فروش ساختمان ۳۵۰متری، آزادگان ۲