هلدینگ ملکی برتر
4,300,000,000 تومان
شماره آگهی: 30263
هلدینگ ملکی برتر

توضیحات آگهی

۲ سرویس
شمالی
دلباز
دارای حیاط خلوت بزرگ
زیربنای طبقه اول ۱۹۰ دوم ۱۲۰
راه جدا
کد ملک : ۱۱۴۳۱