3,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 39286
فروش ساختمان ۲۱۵متری،دوسرویس